Publicita

3.4.2015 | Sponzorský dar Dětskému centru v Jihlavě

gold_crystal_2

V prosinci roku 2013 přispěla firma Gold-Crystal s.r.o. sponzorským darem Dětskému centru v Jihlavě. Jednalo se o dar v podobě magnetoterapeutického lékařského přístroje Lettino.  Tento přístroj slouží k léčbě problémů páteře. Při předání sponzorského daru byl jednak pan Ing. Libor Kubišta, MBA s manželkou Ing. Kubištovou Adrianou, paní ředitelka dětského centra MUDr. Ryglová Ivana a za projekt Renaissance paní Boháčková Jana. Projekt Renaissance je zaměřen na pomoc dětem a mládeži skrz shromažďování finančních darů na zakoupení magnetoterapeutických komponentů.  

© 2012 Gold-Crystal|Atlantic