Publicita

2.2.2016 | Ambiente 2016

vlajka_eu_text_aj

Veletrh Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu je největší veletrh „životního stylu“. Účastní se ho kolem 4 700 vystavovatelů z téměř 90 zemí světa. Veletrh Ambiente je tradičním místem setkávání obchodníků a událostí, na kterou vždy zavítají i naši stálí zákazníci. Tento rok bychom zde chtěli představit naše nové kolekce, uzavřít nové rámcové smlouvy se stávajícími klienty a seznámit se se zákazníky novými.

Tyto naše cíle nám pomůže splnit Evropská unie, která nás podpoří svými dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně se jedná o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

© 2012 Gold-Crystal|Atlantic